The Youthclub of De Rust Primary School

The purpose of the Youthklub is to present educational and recreational activities to disadvantaged children and youths such as games, handwork, artwork and environmental education.

De Rust Jeugklub is in 2013 gestig. Die klublede wissel tussen 60 en 130 kinders. Die byeenkoms word elke Woensdag gehou. Die opening vind plaas onder n groot ou geelhoutboomen daarna verdeel ons in groepies waar die aktiwiteite plaasvind. By die opening word die doel en strewe van die klub hardop  voorgedra. Die embleem van die Jeugklub is ‘n boom wat groei voorstel.

Tafeltennis, speletjies (legkaarte, skaak ens.), breiwerk vir dogters en handwerk vir seuns is van die aktiwiteite wat aangebied word. Na die verrigtinge sluit ons die middag af met ‘n glasie koeldrank en ‘n koekie.

Natuurbewring help ons met ‘n projek om die kinders bewus te maak van die bewaring van ons natuur en veral die skilpaaie.

Die NG kerk bied ook hulp aan en verskaf Bybels aan elke graad 4 en graad 7 leerders.

Wanneer dit moontlik is, neem on sook die leerders op uitstappies. Die keuring van die leerders wat die uitstappie meemaak is gegrond op goeie gedrag in die skool en by die Jeugklub.

Me. Lettie Vreij verkoop pannekoeke by die plaaslike mark en doen ook herwinning om fondse te genereer om die kinders op uitstappies te neem. Sy bestuur ook die herwinningsprojek vir die kinders van die Jeugklub wat eenmaal per kwartaal plaasvind. Die kinders bring herwinningsmateriaal en kry punte vir die hoeveelheid kilogramme. Die punte kan verruil word vir eetgoed, boeke, penne en potlode en ander artikels.

Verandering vind nooit vinnig plaas nie maar ons probeer om ‘n verskil te maak.

Delicious Cake
Delicious cupcakes
Burger stall
Burger stall
Delicious Cake

SPONSORS

Thank you for your support.